თამაშები ღია ცის ქვეშ
მოძრავი თამაშები

კრებული მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს საჯარო სკოლებში არაფორმალური განათლების მეთოდების დანერგვას, სოციალური უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას და საგანმანათლებლო პროცესის უკეთ წარმართვას. გაგრძელება

ავტორი: დიანა მამინაიშვილი
მხატვარი: ნატაშა ბაბუნაშვილი
© PH International

თამაშები ღია ცის ქვეშ

ნახვა

...