Ulogovati se
ENG / BOS / HRV / SRB

PH International (PH) u okviru Programa socijalizacija s pravom u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg finansira Odjel za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL ) u Vladi Sjedinjenih Američkih Država, objavljuje

 

JAVNI POZIV

na učešće u takmičenju za odabir mini grantova u aktivnosti 

„Rad policije u zajednici“

OPĆI CILJ TAKMIČENJA :

Opći cilj takmičenja jeste jačanje partnerstva između policije, nastavnika, učenika kao i ostalih predstavnika lokalne zajednice. Partnerstvo svih aktera na nivou lokane zajednice važan  preduslov za uspješnu primjenu koncepta socijalizacije s pravom, odnosno  poticanje  društvene uključenosti i jačanje povjerenja  zajednice, a posebno mladih prema policiji i ostalim javnim institucijama.

SPECIFIČNI CILJ TAKMIČENJA za dodjeljivanje mini grantova će doprinjeti razvijanju i poboljšanju vještina:

 • Liderstva u podsticanju mladih za većim interesovanjem o društvenoj uključenosti  
 • Promovisanja pozitivnih uzora i modela ponašanja u lokalnim zajednicama

PRAVO UČEŠĆA U TAKMIČENJU :

Van-nastavni iz osnovnih i srednjih škola koje učestvuju u Programu socijalizacija s pravom u Federaciji Bosne i Hercegovine:

Hercegovačko – neretvanski kanton

Osnovne škole: IV Osnovna škola - Mostar, OŠ Ivana Gundulića - Mostar, OŠ Vladimir Pavlović -Čapljina, Druga Osnovna škola -Konjic, OŠ Suljo Ćilić -Jablanica, OŠ Crnići -Crnići,  Prva osnovna škola – Stolac, OŠ Fra Didaka Buntića –Čitluk;

Srednje škole: Gimnazija Mostar, Mašinsko Saobraćajna škola Mostar, Prometna Škola Mostar, Srednja škola Stolac

Zeničko –dobojski kanton

Osnovne škole:  OŠ Mak Dizdar- Zenica, OŠ Ćamil Sijerčić- Nemila, OŠ Vareš –Vareš , OŠ Huso Hodžić -Tešanj, OŠ Kulin Ban- Visoko, OŠ Hamdija Kreševljaković- Kakanj, OŠ Fra Ivan Frano Jukić -Usora, OŠ Novi Šeher

Srednje škole: Mješovita industrijska škola - Zenica, MSŠ Muhsin Rizvić – Breza, Srednja tehnička škola -Zavidovići, Srednja škola Musa Ćazim Ćatić – Olovo, Srednja mješovita škola Žepče.

Iznos mini granta  po jednom van-nastavnom klubu odgovara iznosu od $ 500 (petsto američkih dolara) u vrijeme  nabavke odnosno plaćanja materijala, potrebnih za realizaciju mini projekta.  Potrebne materijale do navedenog iznosa mini granta platit će Ured PH International po specifikaciji koja čini sastavni dio projektne prijave.

Van-nastavni klubovi se mogu udružiti i prijaviti zajednički projekt koji će biti bodovan po kriterijima pojedinačnog projekta  (npr.  za kriterij „Policijski službenik naveden kao mentor u u procesu pripreme prijave i realizacije mini projekta'“ trebaju biti 2 policijska službenika ako su se udružile dvije škole  ili u kriteriju „Broj učenika u  van-nastavnom klubu“  treba biti  najmanje 20 učenika uključenih u van-nastavni  klub u slučaju ako su se udružile dvije škole).  

Krajni rok za završetak realizacije projekta je 1.novembar 2018.godine

 

VAŽNA NAPOMENA:

JEDAN OD USLOVA ZA PRIHVATANJE PRIJAVE JESTE DA ŠKOLA DOSTAVI SVE POTREBNE SAGLASNOSTI ZA OBJAVLJIVANJE AKTIVNOSTI O PROJEKTU  NA WEB STRANICI PH INTERNATIONAL

Komisija za izbor 18 najboljih projekata za dodjelu mini grantova  je sačinjena od  članova Tima za izradu kurikuluma i predstavnika PH International.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJBOLJIH PROJEKATA ZA PODRŠKU KROZ DODJELU OSAMNAEST (18) MINI GRANTOVA :

 • Broj policijskih službenika kao članovi vannastavnog kluba - Tabela 2.  (max 2 boda)
 • Broj učenika u van-nastavnom klubu  - minimalno deset (10) učenika po jednom van-nastavnom klubu  (max 5 bodova)   
 • Učešće učenika  u van-nastvanom klubu koji dolaze iz odjeljenja  u kojima nije realizovan PSP (max 3 boda)
 • Tehnički kvalitet prijave  (jasno prepoznati  i definisani: problem/ideja, ciljevi, rezultati, aktivnosti, nosioci aktivnosti)  (max 3 boda)
 • Broj uključenih volontera (mladi, roditelji, druge škole...)
 • Uticaj odnosno jasna poruka mladima za liderstvo u akcijama za veću društvenu uključenost max 5 bodova)
 • Kvalitet prezentiranog budžeta  sa specifikacijom potrebnih materijala (max 3 boda)
 • Doprinos i podrška drugih aktera u zajednici ( općina, preduzeća, roditelji, lokalni mediji) u robi novcu i uslugama iskazano u budžetu  (max 3 boda)

 

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJIAVA :

Prijave se primaju isljučivo popunjavanjem i slanjem formulara  dostupnog na web stranici.

Rok za dostavljanje prijava  ponedjeljak 10.09.2018.godine, a rezultati će biti objavljeni u četvrtak 27.09.2018.godine.

Po objavljivanju projekata odabranih za realizaciju mini granta isti se trebaju realizovati najkasnije do 1.novembra 2018.godine, što uključuje i dostavu izvještaja o realizaciji.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem emaila beti.colak@ph.int.org ili na broj telefona 062 934 369

Obrazac za razvoj mini projekta u okviru javnog poziva
Programa socijalizacija s pravom u Federaciji Bosne i Hercegovine 

REZULTATI JAVNOG POZIVA


PH International Ured u Bosni i Hercegovini  u okviru Programa socijalizacije s pravom i prevencije maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini koji se realizuje  uz pomoć  grant sredstava Vlade SAD-a (Odjel za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  ), objavljuje

 

REZULTATE

Javnog poziva: „DIGITALNI, ODGOVORNI, SIGURNI“

 

Na javni poziv „Digialni, odgovorni, sigurni“ upućenog osnovnim školama odabranim da učestvuju u Programu socijalizacije s pravom objavljenog dana 13.10.2017.godine, prijavilo se 14 škola ( 7 iz Zeničko-dobojskog kantona i 7 iz Hercegovačko- neretvanskog kantona) sa ukupno 22 rada.

Komisija za izbor osam (8) najboljih radova je prema kriterijima navedenim  u javnom pozivu, izabrala sljedećih 8 radova.  ( 4 iz Zeničko- dobojskog kantona i  4 iz Hercegovačko- neretvanoskog kantona)

 1. Zeničko – dobojski kanton
   
 1. Video – LEKTIRA ZA SARU - Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica
 2. Video – STAIRWAY TO HEAVEN  -  Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila 
 3. Video – NASILJE I ZANEMARIVANJE  - Osnovna škola „Ivana fra Frane Jukića“ Usora
 4. Video – MLADI U SVIJETU OPASNOSTI - Osnovna škola „ Kulin Ban“ Visoko  

 

 

 1. Hercegovačko- neretvanski kanton
   
 1. Strip - INSTITUCIJE I USTANOVE U ZAŠTITI DJECE I MLADIH I NJIHOVIH PRAVA -  IV osnovna škola Mostar
 2. Blog – DIGITALNI, ODOGOVRN, SIGURNI - Osnovna škola „Crnići“ Crnići
 3. Video – KULTURA PONAŠANJA- NASILJE I KAKO GA RIJEŠITI - Osnovna škola „Ivana Gundulića“ Mostar
 4. Video – PONAŠANJE U ŠKOLI - Osnovna škola „Suljo Ćilić“ Jablanica

 

PH International Ured u Bosni i Hercegovini će školama koje su se plasirale među osam najboljih dodijeliti  multimedijalnu nagradu i certifikat o osvojenoj nagradi kao priznanje za uspjeh u primjeni znanja i vještina stečenih u okviru Programa Socijalizacija s pravom.

Komisija je sastavila listu preostalih radova koji nisu ušli u ovaj najuži izbor, ali za koje zbog posvećenosti učenika i nastavnika kao i kvalitetnih radova, PH International Ured u Bosni i Hercegovini će nastojati obezbijediti utješne nagrade.

 

 


   
Nedžada Faginović, Country Director

E-mail: nedzada.faginovic@ph-int.org
  Beti Čolak, Program Coordinator

E-mail: beti.colak@ph-int.org