Login
  Macedonia legal
socialization project
ENG / MAK / ALB / TUR

QËLLIMET DHE SYNIMET E PROJEKTIT

Qëllimi i Programit për socializim juridik në Maqedoni (PSJM) është përforcimi i kuptimit dhe respektit tek të rinjtë për sundimin e ligjit, si dhe zvogëlimi i nivelit të kriminalitetit të të miturve dhe delikuencës. PSJM e trajton këtë qëllim përmes qasjes që krijon partneritete të bashkëpunimit mes të rinjve, edukatorëve, zbatuesve të ligjit dhe profesionistëve të drejtësisë për të miturit në mjediset e përziera etnike, ku do të implementohet sistemi i posaçëm i mësimit në shkolla që bazohet në përvojën e nxënësve.

Pilot-programi i PSJM-së do të përfshijë 300-360 të rinj në tre komuna të Republikës së Maqedonisë, duke bashkuar 30 mësimdhënës dhe 12 efektivë policorë si ekipe mësimdhënëse që do të punojnë me të rinjtë në shkolla, përmes aplikimit të qasjes së fokusuar tek nxënësit për transferin e diturisë dhe aftësive mbi ligjin, procedurat juridike dhe Kodin e shqyrtuar penal, në drejtim të krijimit të kuptimit dhe raporteve gjegjëse.

Synimet konkrete të projektit janë: (a) rritja e numrit të të rinjve në Republikën e Maqedonisë që kanë kuptim më të gjerë për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si qytetarë; (b) krijimi i partneritetit mes Ministrisë së arsimit dhe shkencës, Ministrisë së punëve të brendshme dhe institucioneve tjera relevante që rezultojnë me programe të reja mësimore për nxënësit e Republikës së Maqedonisë, që e rrit nivelin e vetëdijes s&eum
PARTNERË TË IMPLEMENTIMIT: Ministria e punëve të brendshme, Ministria e arsimit dhe shkencës, komunat, shkollat fillore dhe stacionet policore

PILOT-LOKACIONET: Shkup, Kumanovë dhe Tetovë

MBËSHTETËS TË PROGRAMIT: Departamenti amerikan i shtetit – Byroja për çështjet ndërkombëtare të drogës dhe zbatimit të ligjit

KORNIZA KOHORE E PROJEKTIT: 15 Shtator 2012 – 30 Shtator 2013.

INFORMATAT MBI MENAXHMENTIN E PROJEKTIT DHE KONTAKT:

PH International (Project Harmony, Inc.) është organizatë jofitimprurëse e themeluar në Shtetet e Bashkuara në vitin 1985, që synon të krijojë një botë ku individët dhe bashkësitë punojnë përtej kufijve për trajtimin e sfidave përmes zgjidhjeve të rrënjësuara në kuptimin kulturor, që frymëzohen nga kuptimi i përgjegjësisë së përbashkët, të përforcuara nga individët e fuqizuar me aftësi praktike dhe dituri, duke qenë të qëndrueshme përmes komunikimit të hapur, këmbimeve dhe miqësisë. PH International ndërton bashkësi të fuqishme globale përmes lehtësimit të angazhimit qytetar, mësimit tej-kulturor dhe mundësive të shtuara në shekullin digjital. PH ka zyra në Maqedoni, Ukrainë, Rusi, Gjeorgji dhe Armeni, me programe shtesë në Turqi, Kazakistan dhe Mbretërinë e Bashkuar. Programet e socializimit juridik janë zbatuar n

“Programi për socializim juridik në Maqedoni (PSJM)”


Programi i PSJM-së do të përfshijë deri në 300të rinj në tre komuna të Republikës së Maqedonisë, duke bashkuar 24 mësimdhënës dhe 12 nëpunës policorë si ekipe mësimdhënëse që do të punojnë me të rinjtë në shkolla, përmes aplikimit të qasjes së fokusuar tek nxënësit për transferin e diturisë dhe aftësive mbi ligjin, procedurat juridike dhe Kodin e shqyrtuar penal, në drejtim të krijimit të kuptimit dhe raporteve gjegjëse.

Synimet konkrete të projektit janë: (a) rritja e numrit të të rinjve në Republikën e Maqedonisë që kanë kuptim më të gjerë për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si qytetarë; (b) krijimi i partneritetit mes Ministrisë së arsimit dhe shkencës, Ministrisë së punëve të brendshme, Këshillin shtetëror për prevenimin e delikuencës e së miturve dhe institucioneve tjera relevante që rezultojnë me programe mësimore që vazhdojnë për nxënësit e Republikës së Maqedonisë, që e rrit nivelin e vetëdijes së tyre për reformën e sundimit të ligjit; (c) rritja e numrit të të rinjve që tregojnë qëndrim pozitiv ndaj respektimit të sundimit të ligjit, zbatimit të ligjit dhe efektivëve të sektorit juridik dhe (d) përmirësimi i bashkëpunimit mes grupeve të ndryshme etnike në shkolla.

PARTNERË TË IMPLEMENTIMIT: Ministria e punëve të brendshme, Ministria e arsimit dhe shkencës, komunat, shkollat fillore dhe stacionet policore

LOKACIONET: Shkup, Gostivar dhe Shtip 

MBËSHTETËS TË PROGRAMIT: Depa


ph-int logo

QËLLIMET DHE SYNIMET E PROJEKTIT

Qëllimi i Programit për socializim juridik në Maqedoni (PSJM) është përforcimi i kuptimit dhe respektit tek të rinjtë për sundimin e ligjit, si dhe zvogëlimi i nivelit të kriminalitetit të të miturve dhe delikuencës. PSJM e trajton këtë qëllim përmes qasjes që krijon partneritete të bashkëpunimit mes të rinjve, edukatorëve, zbatuesve të ligjit dhe profesionistëve të drejtësisë për të miturit në mjediset e përziera etnike, ku do të implementohet sistemi i posaçëm i mësimit në shkolla që bazohet në përvojën e nxënësve.

Pilot-programi i PSJM-së do të përfshijë 300-360 të rinj në tre komuna të Republikës së Maqedonisë, duke bashkuar 30 mësimdhënës dhe 12 efektivë policorë si ekipe mësimdhënëse që do të punojnë me të rinjtë në shkolla, përmes aplikimit të qasjes së fokusuar tek nxënësit për transferin e diturisë dhe aftësive mbi ligjin, procedurat juridike dhe Kodin e shqyrtuar penal, në drejtim të krijimit të kuptimit dhe raporteve gjegjëse.

Synimet konkrete të projektit janë: (a) rritja e numrit të të rinjve në Republikën e Maqedonisë që kanë kuptim më të gjerë për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si qytetarë; (b) krijimi i partneritetit mes Ministrisë së arsimit dhe shkencës, Ministrisë së punëve të brendshme dhe institucioneve tjera relevante që rezultojnë me programe të reja mësimore për nxënësit e Republikës së Maqedonisë, që e
Merita Maksuti, Program Director
Phone: +389 2 3105 432
Mobile: +389 70 337381
E-mail: merita.maksuti@ph-int.org
Biljana Nastovska, Program Specialist
Phone: +389 2 3105 432
Mobile: +389 70 400 422
E-mail: biljana.nastovska@ph-int.org