PH International
Choose Country:
<< first  < previous    [page 13/13]    next >>  last >>  

News

ԶԱՆԳ ծրագրի համագործակցության շրջանակներն ընդլայնվում են | zang | 18 Sep 2009

Մի քանի օր առաջ Փի-Էյչ Ինթերնեշնլի հայկական գրասենյակը ԶԱՆԳ ծրագրի գործունեության շրջանակներում համագործակցության հուշագիր կնքեց Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվ. պետ. մանկավարժական ինստիտուտի հետ:
> More

The Bell Tolls On | zang | 14 Apr 2009


Only a month ago, PH International was granted funding from the US Department of State/Bureau of International Narcotics & Law Enforcement to continue the implementation of the ZANG Armenia Legal Socialization project for the next four years. On March 31, PH staff brought together the teams of the six Community Justice Centers of the ZANG program to celebrate the occasion and discuss the program’s future work plan. The meeting began with brief updates from each CJC. The major achievement reported was the fact that the centers continued their reparative processes with juveniles uninterrupted for one month while the DOS grant was being awarded. As of March 2009, overall 220 cases have been heard at ZANG CJCs, with successful juvenile rehabilitation records in the majority of cases.

> More
<< first  < previous    [page 13/13]    next >>  last >>