Go to Main PagePH International (Project Harmony) on Facebook
აშშრუსეთიMakedonianსაქართველოსასომხეთიუკრაინა
Honor the Past and Invest in the Future:
თავფურცელი ვინ ვართ ჩვენ
რას ვაკეთებთ სად ვმუშაობთ როგორ ვეხმარებით როგორ შეგიძლიათ დახმარება სიახლეები
ვინ ვართ ჩვენ
ნაცვლიშვილი ბერდია
წარმომადგენლობის დირექტორი

ბერდია ნაცვლიშვილი PH International - ის საქართველოს წარმომადგენლობაში 2000 წლიდან მუშაობს სხვადასხვა მმართველობით პოზიციებზე. ბერდიას დიდი სამუშაო გამოცდილება აქვს საერთაშორისო განვითარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის და განხორციელების და ორგანიზაციული და ინსტიტუციური მართვის საკითხებში, ისევე როგორც სხვადასხვა აქციების, PR ღონისძიებების და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამაპნიების ორგანიზებაში. ბოლო 12 წლის მანძილზე, ის მუშაობდა და თანამშრომლობდა მოწინავე საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებთან, კერძო სექტორთან, უნივერსიტეტებთან და ტრეინინგ ცენტრბთან. დღესდღეობით, ბერდია უძღვება სალექციო კურსს საზოგადოებასთან ურთიერთობებში საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის მედია სკოლაში და საქართველოს უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების სკოლაში. ის არის საქართველოში აქტიურად მომუშავე სხვადასხვა პროფესიული, საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ორგანიზაციისა დამფუძნებელი და რამოდენიმე ინოვაციური პროექტის ავტორი საზოგადოებასთან ურთიერთობების, ინტერაქტიული კომუნიკაციებისა და ახალი მედიის სფეროში. ბერდია ფლობს ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან საზოგადოებასთან ურთიერთობების სპეციალისტის კვალიფიკაციით და დიპლომს ჩატაჰუჩის სკოლიდან, ატლანტა, ჯორჯიის შტატი, აშშ.

ვინ ვართ ჩვენ

PH Internaitonal ამერიკელი, ქართველი, სომეხი, მაკედონიელი, ყაზახი, რუსი და უკრაინელი პროფესიონალების დინამიური გუნდია. ორგანიზაციის თანამშრობლები თავიანთი საქმის დახელოვნებული სპეციალისტები არიან, რომელთა პროფესიონალიზმსა და ენთუზიაზმს სხვადასხვა ქვეყნებში ცხოვრებითა და მუშაობით მიღბული გამოცდილება და რწმენა სამოქალაქო საზოგადოების ძალაში განსაკუთრებულ ეფექტურობას სძენს. ჩვენ საზოგადოებრივი ღირებულებების გამტარებელ მოქალაქეთა გუნდი ვართ და განსაკუთრებით ვაფასებთ კრეატიულობას, პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობას, შეუპოვრობას, დამოუკიდებოლობას, მოქნილობას, და კულტურულ თავისებურებებს. ჩვენი ინდივიდუალური მისწრაფებები და ინტერესები ისეთივე მრავალფეროვანია, როგორც ჩვენი გეოგრაფული წარმომავლობა. ჩვენი თანამშრობლების გაბედული და კრეატიული ხედვა მუდმივად ანახლებს და აუმჯობესებს ორგანიზაციის მიერ საზოგადოებრივ საწყისებზე განხორცილებულ განვითარების თითოეულ  პროექტსა თუ ინიციატივას.

Go to Main Page
PH International - საქართველო
ი.ჭავჭავაძის გამზ. # 17 ბ, სადარბაზო # 1, ბინა # 1 | თბილისი, საქართველო | 0179
T (32) 2990049 | F (32) 2990049; 2233338 | E 
ვერმონტი  |  მოსკოვი  |  Skopje  |  თბილისი  |  ერევანი  |  კიევი
აშშ   რუსეთი   Makedonian   საქართველო   სასომხეთი   უკრაინა
ვინ ვართ ჩვენ რას ვაკეთებთ სად ვმუშაობთ როგორ ვეხმარებით როგორ შეგიძლიათ დახმარება სიახლეები