Login
  Macedonia legal
socialization project
ENG / MAK / ALB / TUR

News

Programi Socializimi Maqedonia Ligjor

Qëllimi i Programit Ligjor Maqedoni socializimit (MAK LSP) është për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të zvogëluar nivelin e krimit të të miturve përmes një qasje të integruar që edukon të rinjtë mbi ligjin duke rritur ndërgjegjësimin e komunitetit për çështjet e drejtësisë për të mitur. MAK LSP trajton këtë qëllim përmes një program pilot arsimor duke arritur 300-360 rinjve në Republikën e Maqedonisë që sjell 30 mësues dhe 12 policë së bashku si ekipet mësimore në një proces të veçantë të experiential të mësuarit në mjedise të përziera etnike për të punuar me të rinjtë në shkolla, duke përdorur një nxënësin në qendër Qasja për transferimin e njohurive dhe aftësive në mënyrë që ndërtojnë mirëkuptim dhe marrëdhëniet midis këtyre grupeve të ndryshme. MAK LSP është mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit Byrosë së Narkotikë ndërkombëtare dhe zbatimit të ligjit.
ph-int logo

QËLLIMET DHE SYNIMET E PROJEKTIT

Qëllimi i Programit për socializim juridik në Maqedoni (PSJM) është përforcimi i kuptimit dhe respektit tek të rinjtë për sundimin e ligjit, si dhe zvogëlimi i nivelit të kriminalitetit të të miturve dhe delikuencës. PSJM e trajton këtë qëllim përmes qasjes që krijon partneritete të bashkëpunimit mes të rinjve, edukatorëve, zbatuesve të ligjit dhe profesionistëve të drejtësisë për të miturit në mjediset e përziera etnike, ku do të implementohet sistemi i posaçëm i mësimit në shkolla që bazohet në përvojën e nxënësve.

Pilot-programi i PSJM-së do të përfshijë 300-360 të rinj në tre komuna të Republikës së Maqedonisë, duke bashkuar 30 mësimdhënës dhe 12 efektivë policorë si ekipe mësimdhënëse që do të punojnë me të rinjtë në shkolla, përmes aplikimit të qasjes së fokusuar tek nxënësit për transferin e diturisë dhe aftësive mbi ligjin, procedurat juridike dhe Kodin e shqyrtuar penal, në drejtim të krijimit të kuptimit dhe raporteve gjegjëse.

Synimet konkrete të projektit janë: (a) rritja e numrit të të rinjve në Republikën e Maqedonisë që kanë kuptim më të gjerë për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si qytetarë; (b) krijimi i partneritetit mes Ministrisë së arsimit dhe shkencës, Ministrisë së punëve të brendshme dhe institucioneve tjera relevante që rezultojnë me programe të reja mësimore për nxënësit e Republikës së Maqedonisë, që e
Merita Maksuti, Program Director
Phone: +389 2 3105 432
Mobile: +389 70 337381
E-mail: merita.maksuti@ph-int.org
Biljana Nastovska, Program Specialist
Phone: +389 2 3105 432
Mobile: +389 70 400 422
E-mail: biljana.nastovska@ph-int.org