Пријавите се
ENG / BOS / HRV / SRB

Program socijalizacije sa pravom u Federaciji Bosne i Hercegovine (PSP FBiH)

PH International (PH), uz pomoć grant sredstava Vlade SAD-a (Odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provodbu zakona -  Bureau of International  Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL) realizira dvogodišnju pilot inicijativu - Program socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini (BiH).

Osnovni cilj ove inicijative jeste da pomogne svim akterima u nastojanjima da ojačaju vladavinu prava i smanje stopu maloljetničke  delikvencije u BiH. Pilot inicijativa provodiće se u periodu od januara 2017. do novembra 2018. godine.

CILJEVI:

  1. Smanjenje stope kriminaliteta među mladima, obezbjeđujući veći stepen razumijevanja pojma valadavine prava i potrebe njegovog poštivanja, te bolje boljeg upoznavanja sa pravnim pitanjima i institucijama nadležnim za provođenje  zakona;
     
  2. Ostvarivanje višeg stepena povjerenja javnosti i mladih po pitanju provođenja zakona;
     
  3. Pojačano partnerstvo i uspostavljena novih partnerstava između federalnih i kantonalnih ministarstava, odnosno  svih institucija koje rade sa mladima na pitanjima vladavine prava.

 

U rješavanju problema maloljetničkog kriminaliteta PH će primjenivati integrirani i inovativni pristup, s ciljem educiranja mladih o zakonima, podizanja svijesti o problemima  ostvarivanja pravde za maloljetnike u zajednici, i razvijanja partnerstva između mladih, nastavnog osoblja i profesionalaca zaduženih za provođenje  zakona i pravde za maloljetnike.

PARTNERI I CILJNE GRUPE:

Glavni partneri u provođenju PSP FBiH incijative u Federaciji BiH su institucije vlasti na državnom, entitetskom, kantonalnim i općinskim nivoima koji se bave obrazovanjem, pitanjima mladih, maloljetničkog kriminaliteta, pravdom za maloljetnike, kao i nastavnici i policija. Partneri ove inicijative su i nevladine organizacije i međunarodne agencije tj. projekti koji se bave pitanjima mladih, vladavinom prava, ljudskim pravima, demokratijom, građanskim obrazovanjem, i društvenim medijima.

Ciljne grupe su učenici koji pohađaju 26 osnovnih i srednjih škola.

AKTIVNOSTI 

Aktivnosti će uključivati profesionalnu obuku za nastavno osoblje i policiju, pripremu i testiranje nastavnog programa (kurikuluma)  pravne socijalizacije, programa (kurikuluma) za vannastavne aktivnosti (klubovi mladih i ljetni kmapovi) koji se bave pitanjem društvenih mreža u školama, kao i dodjelu mini grantova klubovima na osnovu projektne prijave.

About PH International

PH International je američka nevladina organizacija osnovana 1985. godine koja teži ka svijetu u kojem pojedinci i zajednice sarađuju i preko granica u rješavanju izazova i pronalaženju rješenja utemeljenih na razumijevanju kultura, inspirisani osjećajem zajedničke odgovornosti. To su zajednice ojačane, pojedincima osnaženim kroz praktična iskustva i znanja i koji održavaju otvorenu komunikaciju, razmjenu i prijateljstvo. PH International gradi jake globalne zajednice poticanjem građanskog aktivizma, interkulturalnog učenja i povećanih mogućnosti u digitalnom svijetu. PH ima svoje urede u Armeniji, Gruziji, Rusiji, Ukrajini i od nedavno u Bosni i Hercegovini. PH provodi program pravne socijalizacije u Armeniji (od 2003.) i Gruziji (od 2008). 


Preuzmi PSP priručnike

Program socijalizacije s pravom (PSP)

Osnovni cilj ove pilot  inicijative jeste da pomogne svim akterima u nastojanjima da ojačaju vladavinu prava i smanje stopu maloljetničke  delikvencije u BiH.

U rješavanju problema maloljetničkog kriminaliteta PH ce razvijati partnerstva između mladih, nastavnog osoblja i profesionalaca zaduženih za provođenje  zakona i pravde za maloljetnike. 
Pilot inicijativa ce obuhvatiti 840 učenika iz dva odabrana kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te 26 nastavnika i 26 policijskih službenika, koji će raditi kao nastavni timovi u školama, koristeći inovativan pristup s ciljem educiranja mladih o zakonima, podizanja svijesti o problemima  i ostvarivanja pravde za maloljetnike u zajednici.

 

 

 

Nagrađeni video

Ovo je priča o učenicima, o učenju i stvaranju pozitivnih promjena u zajednici. Učenici su iz osnovne škole “Ćamil Sijarić” iz Nemile, jedne od 16 škola iz dva kantona : Zeničko- dobojski i Hercegovačko-neretvanski.  Ovih 16 škola su odabrali njihovi kantonalni ministri  obrazovanja, da učestvuju u Programu Socijalizacije s pravom u Bosni i Hercegovini (PSP BIH). PSP BIH se implementira od strane PH International (PH), uz pomoć grant sredstava Vlade SAD-a (Odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona -  Bureau of International  Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL)

ph-int logo 

 

   
Nedžada Faginović, Country Director

E-mail: nedzada.faginovic@ph-int.org
  Beti Čolak, Program Coordinator

E-mail: beti.colak@ph-int.org