Ulogovati se
ENG / BOS / HRV / SRB

REZULTATI JAVNOG POZIVA


PH International Ured u Bosni i Hercegovini  u okviru Programa socijalizacije s pravom i prevencije maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini koji se realizuje  uz pomoć  grant sredstava Vlade SAD-a (Odjel za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  ), objavljuje

 

REZULTATE

Javnog poziva: „DIGITALNI, ODGOVORNI, SIGURNI“

 

Na javni poziv „Digialni, odgovorni, sigurni“ upućenog osnovnim školama odabranim da učestvuju u Programu socijalizacije s pravom objavljenog dana 13.10.2017.godine, prijavilo se 14 škola ( 7 iz Zeničko-dobojskog kantona i 7 iz Hercegovačko- neretvanskog kantona) sa ukupno 22 rada.

Komisija za izbor osam (8) najboljih radova je prema kriterijima navedenim  u javnom pozivu, izabrala sljedećih 8 radova.  ( 4 iz Zeničko- dobojskog kantona i  4 iz Hercegovačko- neretvanoskog kantona)

 1. Zeničko – dobojski kanton
   
 1. Video – LEKTIRA ZA SARU - Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica
 2. Video – STAIRWAY TO HEAVEN  -  Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila 
 3. Video – NASILJE I ZANEMARIVANJE  - Osnovna škola „Ivana fra Frane Jukića“ Usora
 4. Video – MLADI U SVIJETU OPASNOSTI - Osnovna škola „ Kulin Ban“ Visoko  

 

 

 1. Hercegovačko- neretvanski kanton
   
 1. Strip - INSTITUCIJE I USTANOVE U ZAŠTITI DJECE I MLADIH I NJIHOVIH PRAVA -  IV osnovna škola Mostar
 2. Blog – DIGITALNI, ODOGOVRN, SIGURNI - Osnovna škola „Crnići“ Crnići
 3. Video – KULTURA PONAŠANJA- NASILJE I KAKO GA RIJEŠITI - Osnovna škola „Ivana Gundulića“ Mostar
 4. Video – PONAŠANJE U ŠKOLI - Osnovna škola „Suljo Ćilić“ Jablanica

 

PH International Ured u Bosni i Hercegovini će školama koje su se plasirale među osam najboljih dodijeliti  multimedijalnu nagradu i certifikat o osvojenoj nagradi kao priznanje za uspjeh u primjeni znanja i vještina stečenih u okviru Programa Socijalizacija s pravom.

Komisija je sastavila listu preostalih radova koji nisu ušli u ovaj najuži izbor, ali za koje zbog posvećenosti učenika i nastavnika kao i kvalitetnih radova, PH International Ured u Bosni i Hercegovini će nastojati obezbijediti utješne nagrade.

 

 

PH International (PH) dobio je grant sredstva od Vlade SAD-a (Odjel za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL )  za podršku Programu socijalizacije s pravom i prevenciji maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini (PSP BiH). Aktivnosti u sklopu PSP-a uključuju obuku za nastavno i policijsko osoblje, testiranje kurikuluma socijalizacije sa pravom, te vannastavne aktivnosti (klubovi mladih i ljetni kampovi) koje se bave pitanjima korištenja društvenih mreža u kontekstu promocije vladavine prava u digitalnom dobu.

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanje u takmičenju  za izbor osam (8)  najboljih radova  

NAZIV TAKMIČENJA:  

DIGITALNI, ODGOVORNI, SIGURNI

SVRHA TAKMIČENJA :

Kako se ovaj javni poziv dešava u okviru vannnastavnih aktivnosti koje se bave pitanjima korištenja društvenih mreža u kontekstu promocije vladavine prava u digitalnom dobu, svrha takmičenja  je da učenici škola koje imaju pravo učešća u takmičenju, primjene znanje i vještine koje su stekli tokom trodnevnog  treninga u okviru ljetnog kampa  i da kroz uključivanje drugova i drugarica u pripremi rada za učešće u takmičenju prenesu znanje uz mentorstvo nastavnika/pedagoga.  Kroz učešće u pripremi radova za takmičenje učenici bi trebali poboljšati vještine:

 • Liderstva u podsticanju mladih za većim interesovanjem o vladavini prava, socijalizacije sa pravom i prevencije  maloljetničke delinkvencije
 • Promovisanja pozitivnih uzora i modela ponašanja
 • Baratanja internet alatima i društvenim medijima

 

PRAVO UČEŠĆA U TAKMIČENJU :

Osnovne škole odabrane za učešće u pilot inicijativi Programa socijalizacija s pravom:

Hercegovačko – neretvanski kanton : IV Osnovna škola - Mostar, OŠ Ivana Gundulića - Mostar, OŠ Vladimir Pavlović -Čapljina, Druga Osnovna škola -Konjic, OŠ Suljo Ćilić -Jablanica, OŠ Crnići -Crnići,  Prva osnovna škola – Stolac, OŠ Fra Didaka Buntića -Čitluk

Zeničko –dobojski kanton : OŠ Mak Dizdar- Zenica, OŠ Ćamil Sijerčić- Nemila, OŠ Vareš –Vareš , OŠ Huso Hodžić -Tešanj, OŠ Kulin Ban- Visoko, OŠ Hamdija Kreševljaković- Kakanj, OŠ Fra Ivan Frano Jukić -Usora, OŠ Novi Šeher- Maglaj

 

ZA OSTVARIVANJE PRAVA UČEŠĆA U TAKMIČENJU ŠKOLE TREBAJU PRIBAVITI SVE POTREBNE SAGLASNOSTI ZA OBJAVLJIVANJE RADOVA NA INTERNETU !


TEME ZA OBRADU RADOVA:

Teme za obradu radova  su istovremeno i nazivi modula u priručnicima socijalizacija s pravom:  

 • Prava i obaveze djece i mladih
 • Maloljetnička pravda
 • Institucije i ustanove u zaštiti djece i mladih i njihova prava
 • Ovisnosti
 • Kultura ponašanja
 • Nasilje i zanemarivanje

Format radova: Radovi se pripremaju i predaju u elektronskom formatu koristeći internet alate predstavljene na treningu  ( blog, strip, ili video).  

 

KRITERIJI ZA IZBOR OSAM (8) NAJBOLJIH RADOVA :

 • Broj učenika uključenih u pripremi rada (10 učenika nosi 1 bod, 10-15 učenika 3 boda, 15 učenika 5 bodova)  
 • Relevantnost prijedloga s obzirom na zadate teme (u zavisnosti od ocijenjenje relevantnosti dodijeljuje se od 1 do 3 boda)
 • Uticaj odnosno jasna poruka mladima za liderstvo u  akcijama ka pozitivnim društvenim promjenama (1 do 5 boda)
 • Narativni scenario dostavljen uz završni rad – vidjeti prijavni obrazac  (3 boda) 

 

NAČIN DOSTAVLJANJA RADOVA :

Radove slati uz popunjeni obrazac prijave dostupan na kraju teksta ovog javnog poziva. 

Prijedloge mogu prijaviti samo ovlašteni uposlenici navedenih škola.

Iz svakog kantona će biti odabrana po četiri rada sa najvećim brojem bodova i biti će nagrađene multimedijalnom nagradom.

Izbor škola će vrštiti komisija sastavljena od strane PH International-a. 

Rok za dostavljanje radova je  utorak, 31.10.2017. a rezultati će biti objavljeni 27.11.2017.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem emaila beti.colak@ph.int.org ili na broj telefona 062 934 369

 

 


   
Nedžada Faginović, Country Director

E-mail: nedzada.faginovic@ph-int.org
  Beti Čolak, Program Coordinator

E-mail: beti.colak@ph-int.org