Ulogovati se
ENG / BOS / HRV / SRB

Radionica sa Timom za izradu kurikuluma (TIK) za izradu prvog nacrta priručnika za voditelje i učenike za srednje škole

U sklopu Programa socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delinkvencije, PH International - Ured u Bosni i Hercegovini je 16 i 17.marta 2018.godine  održao radionicu  sa članovima Tima za izradu kurikuluma (TIK)  i dva trenera, kako bi razvili prvi nacrt priručnika za voditelje i priručnika za učenike za srednje škole u sklopu PSP Kurikuluma. Tokom radionice članovi TIK-a su davali svoje profesionalne inpute vezane za obrazovanje i provođenje zakona. 

Tokom radionce TIK je dogovorio korake i dinamiku izrade priručnika, kao i kojih sedam srednjih škola i sedam policijskih uprava će biti uključene u testiranje priručnika. 

Sastanak sa Ministrom unutrašnjih poslova Zeničko- dobojskog kantona

Tokom posjete Bosni i Hercegovini,  izvršne direktorice PH Internationala Ann Martin i direktorice razvoja Meg Harrison, PH International tim se u ponedjeljak, 6. novembra 2017.godine sastao sa Ministrom unutrašnjih poslova gosp. Nikolom Arsenićem.

Tokom sastanka razgovarali smo o aktivnostima koje su implementirane u prvoj programskoj godini, te o narednim aktivnostima. Također, razgovarali smo i o stopi maloljetničke delinkvencije u zeničko-dobojskom kantonu, kao i o mjerama i aktivnostima koje se mogu poduzeti kako se bi se stopa maloljetničke delinkvencije smanjila. 

 

Sastanak sa Ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Tokom posjete Bosni i Hercegovini,  izvršne direktorice PH Internationala Ann Martin i direktorice razvoja Meg Harrison, PH International tim se u ponedjeljak, 6. novembra 2017.godine sastao sa Ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko- neretvanskog kantona, dr.sc. Rašidom Hadžovićem.

Tokom sastanka razgovarali smo o aktivnostima koje su implementirane u prvoj programskoj godini, te o narednim aktivnostima. Ministar Hadžović naglasio je te kako je ovaj projekat vrlo dobro osmišljen i ima punu podršku ovog Ministarstva.

Radionica sa članovima Tima za izradu kurikuluma (TIK) za reviziju PSP priručnika

Nakon testiranja u odabranim školama, u sklopu Programa socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delinkvencije, PH International - Ured u Bosni i Hercegovini je od 30.septembra do 2.oktobra, 2017.godine  organizovao radionicu sa Timom za izradu kurikuluma  i testing timovima, s ciljem konsolidiranja povratnih informacija od testing timova i na temelju toga, finaliziranja PSP priručnika.

Svi testing timovi ( tri tima  iz Zeničko - dobojskog kantona i tri tima iz Hercegovačko neretvanskog kantona) su iznijeli povratne informacije koje se sastoje od podataka i informacija prikupljenih od učenika kroz evaluacijske listove, koji su bili popunjeni nakon implementacije svakog od modula.

Na osnovu tih povratnih informacija, članovi Tima za izradu kurikuluma su radili na finaliziranju priručnika za voditelje i učenike. Finalna verzija priručnika za voditelje i učenike je završena 02.oktobra te dalje upućena na lektorisanje i dizajniranje. 

Radionica sa Timom za izradu kurikuluma (TIK) za izradu prvog nacrta priručnika za voditelje i učenike

U sklopu Programa socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delinkvencije, PH International - Ured u Bosni i Hercegovini je 12.jula, 2017.godine održao radionicu  sa članovima Tima za izradu kurikuluma (TIK)  i dva trenera, kako bi razvili prvi nacrt priručnika za voditelje i priručnika za učenike u sklopu PSP Kurikuluma. Tokom radionice članovi TIK-a su davali svoje profesionalne inpute vezane za obrazovanje i provođenje zakona. 

Tokom radionce TIK je dogovorio korake i dinamiku izrade priručnika, kao i kojih šest osnovnih škola i šest policijskih uprava će biti uključene u testiranje priručnika. 

Professional Development Trip to Georgia

 

Participants:

  • Six members of the Curriculum Development Team (CDT), which is  made up of representatives nominated by the ministries of education and interior in Zenica-Doboj Canton and Herzegovina-Neretva Canton. These two cantons were selected for the Legal Socialization Program (LSP) pilot program implementation. 
  • Two PH Office in BiH staff (Program Manager and Program Coordinator)   

 

 Dates:

  • Arrival in Georgia on Sunday, May 14, 2017
  • Departure from Georgia on Thursday, May 18, 2017

 

In total three working days were spent in Georgia.

 

Purpose:  

 

Considering that the LSP program has been successfully developed and implemented by the PH International in Georgia since 2008, the main purpose of the visit to Georgia was for the CDT members to meet and talk with their Georgian counterparts who are involved in legal socialization program, to observe classrooms and enrichment/after-school activities,  community policing activities, to discuss program highlights and challenges to-date, and to focus their understanding and ideas about the implementation of a similar program in each of the participating cantons in the Federation of Bosnia and Herzegovina.

 

Achievements:

 

During their stay in Georgia, the CDT members were briefed on:

 

  • The process of LSP curricula development (WHO, WHAT, HOW, WHEN questions) focusing on an integrated approach that implies joint cooperation between police officers and teachers; and

 

  • The main challenges in the process of LSP curricula development, including testing and implementation (e.g. inclusion of parents, police officers in classroom, work with children/minors, stakeholder’s commitment, monitoring, etc.)  

Preuzmi PSP priručnike

Program socijalizacije s pravom (PSP)

Osnovni cilj ove pilot  inicijative jeste da pomogne svim akterima u nastojanjima da ojačaju vladavinu prava i smanje stopu maloljetničke  delikvencije u BiH.

U rješavanju problema maloljetničkog kriminaliteta PH ce razvijati partnerstva između mladih, nastavnog osoblja i profesionalaca zaduženih za provođenje  zakona i pravde za maloljetnike. 
Pilot inicijativa ce obuhvatiti 840 učenika iz dva odabrana kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te 26 nastavnika i 26 policijskih službenika, koji će raditi kao nastavni timovi u školama, koristeći inovativan pristup s ciljem educiranja mladih o zakonima, podizanja svijesti o problemima  i ostvarivanja pravde za maloljetnike u zajednici.

 

 

 

Nagrađeni video

Ovo je priča o učenicima, o učenju i stvaranju pozitivnih promjena u zajednici. Učenici su iz osnovne škole “Ćamil Sijarić” iz Nemile, jedne od 16 škola iz dva kantona : Zeničko- dobojski i Hercegovačko-neretvanski.  Ovih 16 škola su odabrali njihovi kantonalni ministri  obrazovanja, da učestvuju u Programu Socijalizacije s pravom u Bosni i Hercegovini (PSP BIH). PSP BIH se implementira od strane PH International (PH), uz pomoć grant sredstava Vlade SAD-a (Odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona -  Bureau of International  Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL)

ph-int logo 

 

   
Nedžada Faginović, Country Director

E-mail: nedzada.faginovic@ph-int.org
  Beti Čolak, Program Coordinator

E-mail: beti.colak@ph-int.org